Zjistěte více o perspektivách, výhodách a zásadách v naší společnosti
tesa jako zaměstnavatel

tesa jako zaměstnavatel

Za svůj úspěch vděčíme svým zaměstnancům. To oni jsou veřejnou tváří naší společnosti po celém světě. To oni z ní udělali to, čím je dnes – jednička na evropském a dvojka na světovém trhu. Abychom si nadále udrželi a ještě více posílili tuto vůdčí pozici, přikládáme výběru těch správných lidí pro naši společnost tu největší důležitost.Zaměstnanecké výhody

Jako odměnu a poděkování za dobře odvedenou práci nabízíme svým zaměstnancům mnoho zaměstnaneckých výhod a výjimečné pracovní podmínky v mezinárodně orientovaném prostředí.
Součástí naší korporátní kultury je aktivní podpora profesního růstu našich zaměstnanců. Oceňujeme a podporujeme iniciativu a profesionální přístup.Plný rozvoj stávajícího potenciálu
V dnešní době charakterizované neustálým vývojem jsou týmová práce a kontinuální vzdělávání důležitým předpokladem pro zajištění a udržení úspěchu. Jakožto globální společnost nesledujeme pouze vlastní zájmy, nýbrž podporujeme mezinárodní výměny prostřednictvím speciálních programů. Našim zaměstnancům nabízíme v rámci rozvoje lidských zdrojů vhodné pracovní prostředí, díky kterému mají možnost plně rozvíjet svůj potenciál a objevovat nové talenty. Naše programy a nástroje je doprovázejí ve všech etapách jejich profesní dráhy a pomáhají jim převzít odpovědnost v co nejkratším časovém horizontu.
Na oplátku od svých zaměstnanců očekáváme motivovanost, oddanost a iniciativu, povědomí o kvalitě nabízených služeb a chuť přispívat svými inovativními nápady a myšlenkami k úspěchu společnosti.

Zásady společnosti

Jedním z pilířů naší společnosti je společenská odpovědnost. Naše produkty vyrábíme udržitelným způsobem a investujeme do výrobních procesů, které jsou šetrné k životnímu prostředí.
Od března roku 2006 jsme navíc oficiálním členem organizace Global Compact. To nám umožňuje i nadále pokračovat v dlouhé tradici podpory všeobecných zásad a hodnot přispíváním na řadu sociálních projektů.

Další informace o vaší kariéře u nás