Náš výrobní proces se dělí na tři hlavní oblasti: vývoj komponent, vývoj procesů a vývoj produktů.

Výzkum a vývoj

Inovace je základem našeho úspěchu a hnacím motorem dynamického růstu naší společnosti. Na proměně inovativních nápadů v nové produkty, aplikace a systémová řešení, jakož i na vylepšování stávajících výrobků pracuje v našich laboratořích v Německu, ve Spojených státech, Japonsku, Singapuru a v Číně bezmála 200 zaměstnanců. Každý rok necháme patentovat průměrně 70 nových nápadů.Ikony_výzkum_a_vývoj

Inovace

Náš úspěch je pouze tak velký, jak velké jsou výhody našich výrobků. Bez ustání pracujeme na hledání nových řešení, která pomohou našim zákazníkům zefektivnit jejich pracovní procesy.
Pozici předního světového výrobce samolepicích systémových řešení si udržujeme díky schopnosti rychle identifikovat potřeby a přání našich zákazníků a schopnosti flexibilně reagovat na specifické požadavky a vývoj na trhu.
Téměř polovina našich celkových tržeb plyne z prodeje výrobků, které jsme uvedli na trh během posledních pěti let. Tato výjimečná schopnost inovace má pro naši společnost strategický význam.
Vývoj nových komponent pro lepicí pásky a technologických platforem zajišťuje dlouhodobý růst a konkurenceschopnost naší společnosti a zároveň vytváří ideální podmínky pro vstup na nové trhy. Výzkumná práce, které se věnujeme v našich laboratořích, je přitom jen jednou z mnoha součástí tohoto inovačního procesu.
V rámci naší činnosti se zabýváme také hospodářskými a technickými aspekty, analyzujeme tržní potenciál a věnujeme pozornost ekologickým otázkám. Jedním z našich hlavních cílů je eliminovat nebo alespoň značně zredukovat použití rozpouštědel v našem výrobním procesu.
Náš výrobní proces se dělí na tři hlavní oblasti: vývoj komponent, vývoj procesů a vývoj produktů. Jen úzká spolupráce mezi těmito třemi divizemi dokáže zaručit úspěšný inovační proces.

Tři různé disciplíny – jeden společný cíl